همراه یک

نامی است مطلوب برای برندی محبوب که مدتهاست در ذهن من است می توانم آن را تغییر دهم اما از آن راضیم بهتر است که بتوانیم با هم دیگر صحبت کنیم راجع به این که چرا کسی از من دامنه نمی خرد من حتی می توانم نام تجاری معرفی کنم چرا من باید کار کنم در حالی که هیچ درآمدی ندارم آیا ترجیح می دهید که دیگر در نت فعالیتی نکنم احساس می کنید بدون من تجارت بهتری خواهید داشت آیا دوست دارید به مدت سه سال اینترنت و کامپیوتر را ترک کنم تا بفهمید که بهتر بود می گذاشتید من هم مانند دیگران کار کنم و پول درآرم در حال حاضر من به کلی تحریم هستم بهتر نیست دلیل این تحریم روشن شود تا بتوانیم راجع به آن صحبت کنیم این که به صورت خاموش کار خود را می کنید ادامه دهید اما من که می دانم دیگر چه دلیلی دارد که علت این کار را بیان نکنید می ترسید مردم بفهمند خوب بفهمند اتفاقات تلخی در شرف انجام است که از آن بی خبر هستید وگرنه می گذاشتید فعالیت معمولی مانند دیگران داشته باشم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *