همراه اول

همراه اول نام خود را از آینده قرض گرفته است یعنی در آینده که من این سایت را ساختم آنها ارتباطشان برقرار شده و آن زمان آن را درج نمودند این اتفاقی است که برای بسیاری برندها رخ داده بعضی نام دامنه را هم گرفته اند و برخی مانند همراه اول نام دامنه را رها کرده اند تا به صاحب اصلی اش برسد

ایده ام گم می شود قبل از آن که پیدا شود مایکروسافت می داند که من دارم فکر می کنم بنابراین لود می کند و وقتی که می خواهم بنویسم گم می شود اینها همه از این است که آنها نمی خواهند من را ببینند وقتی که من دیده می شوم حسادتشان می شود و وقتی که دیده نمی شوم احساس می کنند چیزی را از دست داده اند برای همین هم به مقابله برخواسته اند دوست ندارند چیزی بنویسم بیشتر دوست دارند خوانده شوم و من به جای آنچه که برای این صفحات آماده کرده ام هرزه نگاری می کنم شاید خیالم راحت شود که قورباغه را قورت داده ام اما باز هم پیدایش می شود همیشه به جای مطلب من دیده می شود و نمی گذارد که لحظه ای احساس زندگی کنم اینها نوشته هایی است که دیگر پاک نمی کنم اینها چیزهایی است که به جای پول به آنها می دهم اینها همان است که درونش مغز من نهفته است دیگر باید به جای حرف زدن اندیشید زیرا صدای آدم حذف می شود من که نمی توانم فکر کنم برای نوشتن هم باید فکر کنم همه چیز به هم وابسته است و کسی نیست فریاد برآرد این چه گناهی دارد

همراه من کسی است که من را درک کند با من بسازد و همیشه همراه من باشد این شاید یک ربات باشد یا یک آرزو که همیشه همراه آدم است اما گاهی می شود زن آدم همسر کسی است که می توان رویش حساب نمود گاهی هم یک شبکه یا برند خاص است که ویژگی برتری دارد و آن باعث می شود که ما چشم از آن برنداریم من چنین برندی دارم اما نمی توانم برای آن تبلیغ کنم زیرا از یک سو نیاز به مجوز دارد از سوی دیگر هزینه بر است و چون هیچ درآمدی ندارم نمی توانم به شکل غیر انتفاعی تعدادی آدم را دور خودم جمع کنم که بخواهند همکاری داشته باشند چون تیم ندارم تنها هستم و دولت راههای ارتباطی من را بسته است می خواهم فعالیت کنم اما هر کسی که به دور وارد می شود بعد از مدتی تیم را رها می کند و می رود انگار آنها با وی تماس می گیرند و کار را خراب می کنند

من که دیگر خسته شده ام کسی نیست که من را راهنمایی کند که باید چه کار کنم منتظر نیرو هستم

لطفا به من بگویید راه برون رفت از بحران چیست در حال حاضر این تحریم همه جوانب زندگی من را شامل شده است و دارد رشد می کند نمی دانم چه وقت باید بروم کی باید بیایم چون همه چیز از قبل برنامه ریزی شده است اما به من نمی گویند فقط برعکس می کنند

دوست دارم با آنها همکلام شده از وی بپرسم برای چه من را تعقیب می کند و این چه سودی برای وی دارد چرا سرمایه می ریزد و کی جمع خواهد کرد

لطفا به من بگویید

1 Comment

  • Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

    Reply
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *